Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Onderzoek bevestigt: onrust en ophef was onterecht

“Het mogelijke gezondheidsrisico van injectienaalden van Terumo en andere fabrikanten is verwaarloosbaar. Er is geen reden om deze injectienaalden niet te gebruiken” aldus de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Nederland) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheid (België). Terumo constateert dat alle onrust en ophef rondom injectienaalden, onterecht is geweest.

7/05/2015 - Leuven, Belgium

​De Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt verder bekend: “Samen met Britse en Belgische experts heeft het RIVM onderzocht of lijm in de naalden een mogelijk gezondheidsrisico is. De conclusie is dat dit risico verwaarloosbaar is. Ook van de stoffen in de lijm is geen gezondheidsschade te verwachten.” En over plasticdeeltjes in de naalden van verschillende fabrikanten: “Bij het doorspoelen van de naalden blijken zeer kleine aantallen deeltjes vrij te komen. Deze zijn niet met een microscoop te zien. De hoeveelheid deeltjes blijft echter onder de norm die geldt voor vloeistoffen die geïnjecteerd worden. Daarom is ook hiervan geen gezondheidsschade te verwachten.”

Het onderzoek bevestigt het standpunt dat Terumo van het begin af aan naar buiten heeft gebracht. De onrust en ophef ontstond na uitzendingen op 23 maart en 15 april van het Nederlandse tv programma EenVandaag. Hierin werd selectief geciteerd uit onderzoeken, werden stukjes informatie in een andere context geplaatst, werden feiten verdraaid en ook bevatten de twee programma´s onwaarheden. Onderzoeken van de autoriteiten hebben nu beide uitzendingen gerectificeerd. Terumo doet nogmaals en dringend het verzoek aan EenVandaag om te stoppen met ongefundeerde en onjuiste beschuldigingen.

Voortdurende verbeteringen

Terumo Europe produceert jaarlijks 600.000.000 injectienaalden. Het totaal aantal klachten, inclusief klachten veroorzaakt door ondeskundig gebruik bedroeg in 2014: 125. Het streven is het aantal klachten steeds verder naar omlaag te brengen. Terumo volgt de verbeterpunten op die de autoriteiten signaleren. Ofschoon de autoriteiten geen tekortkomingen hebben vastgesteld die gezondheidsrisico’s inhouden, streeft Terumo ernaar om het beste productieproces en het beste kwaliteitssysteem te hebben.

In het kader van de normale bedrijfsvoering is Terumo eind 2014 ook gestart met het opzetten van een klokkenluiderregeling. Deze zal nog in de loop van de maand mei 2015 worden ingevoerd. Overigens heeft Terumo overtuigend aangetoond dat de beweringen van de twee klokkenluiders in het Nederlandse tv programma EenVandaag, elke grond missen.

Een vrije, onafhankelijke pers, is essentieel in de publieke beoordeling van organisaties zoals Terumo Europe. Terumo erkent en respecteert de rol die de media in onze samenleving spelen. Deze rol brengt echter ook de plicht tot zorgvuldigheid met zich mee. Die is in dit dossier geschonden.


- Einde -

Voor meer informatie

Geert Lambrechts, Communications Manager EMEA
+32 473 63 78 92
Geert.lambrechts@terumo-europe.com
www.terumo-europe.com

Over Terumo

Terumo werd in 1921 opgericht in Japan en is wereldwijd een toonaangevend bedrijf op het vlak van medische hulpmiddelen. Bij de Terumo Group werken bijna 20.000 medewerkers, verspreid over de hele wereld.

Terumo Europe werd opgericht in 1971. Het bedrijf levert medische hulpmiddelen en diensten van de hoogste kwaliteit en speelt een belangrijke rol op de gezondheidsmarkt in de EMEA-regio. Terumo Europe produceert, verkoopt en distribueert een grote verscheidenheid aan medische hulpmiddelen in vier belangrijke business units: Hospital and Laboratory Systems, Global Pharmaceutical Solutions, Interventional Systems en Cardio Vascular Products. Het hoofdkantoor voor de EMEA-regio en de fabriek van Terumo Europe zijn gevestigd in Leuven (België). Daarnaast is er een fabriek in Knowsley (VK) en heeft Terumo verkooporganisaties in de hele EMEA-regio.